EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) NUTARTIS

2013 m. birželio 4 d.

Byla F‑89/12

Stefania Marrone

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Paskyrimas – Karjeros lygiavertiškumo principas – Priskyrimas prie lygio taikant naujas mažiau palankias taisykles – Prašymas priskirti prie kito lygio – Vėlavimas – Naujos aplinkybės – Nebuvimas – Akivaizdus nepriimtinumas“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo S. Marrone prašo panaikinti 2012 m. gegužės 10 d. paskyrimų tarnybos sprendimą atmesti jos skundą ir prireikus panaikinti 2011 m. lapkričio 21 d. sprendimą atmesti 2011 m. birželio 29 d. jos prašymą, kuriuo ji iš esmės prašė, kad Europos Komisija atkurtų jos karjerą nuo 2004 m. gegužės 1 d.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną. S. Marrone padengia savo ir Europos Komisijos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnų ieškiniai – Išankstinis administracinis skundas – Terminai – Teisės praradimas praleidus terminą – Atnaujinimas – Sąlyga – Naujas ir esminis faktas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai)

2.      Pareigūnų ieškiniai – Suinteresuotumas pareikšti ieškinį – Konkrečiai su asmeniu susijusių kaltinimų būtinybė

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnis)

1.      Vien naujų ir esminių faktinių aplinkybių buvimu galima pateisinti pateiktą prašymą persvarstyti sprendimą, kuris nebuvo apskųstas per nustatytus terminus.

(žr. 25 punktą)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1985 m. gegužės 15 d. Sprendimo Esly prieš Komisiją, 127/84, 10 punktas.

2.      Pareigūnas nėra įgaliotas veikti įstatymo interesais ir grįsdamas ieškinį gali remtis tik su juo asmeniškai susijusiais kaltinimais.

(žr. 27 punktą)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1987 m. sausio 21 d. Sprendimo Stroghili prieš Audito rūmus, 204/85, 9 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2007 m. sausio 23 d. Sprendimo Chassagne prieš Komisiją, F‑43/05, 100 punktas ir jame nurodyta teismų praktika.