Civildienesta tiesas 2010. gada 16. septembra rīkojums - Baele u.c./Komisija

(lieta F-70/06) 1

Tiesvedības valoda - franču

Pirmās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.

____________

1 - OV C 190, 12.08.2006., 36. lpp.