2008. július 29-én benyújtott kereset - Nijs kontra Számvevőszék

(F-64/08. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Bart Nijs (Bereldange, Luxemburg) (képviselők: F. Rollinger és A. Hertzog ügyvédek)

Alperes: Európai Számvevőszék

A jogvita tárgya és leírása

A felperes értékelését végző értékelő és ellenjegyző kijelöléséről szóló számvevőszéki határozat megsemmisítése iránti kérelem, valamint az e határozat folytán elszenvedett kár megtérítése iránti kérelem

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Számvevőszék főtitkárának határozatát, amely a felperes értékelőjeként a Fordítószolgálat igazgatóját jelöli ki, valamint ellenjegyzőként is őt nevezi meg;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Számvevőszéket a felperes által elszenvedett 25 000 euró összegű nem vagyoni kár megtérítésére;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Európai Számvevőszéket a költségek viselésére.

____________