Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2011. gada 15. februāra spriedums - Barbin/Parlaments

(lieta F-68/09) 

Civildienests - Ierēdņi - 2006. gada paaugstināšana amatā - Vispārējās tiesas sprieduma izpilde - Salīdzinošs nopelnu izvērtējums - Vienlīdzīgas attieksmes princips - Nepilna laika bērna kopšanas atvaļinājums

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Florence Barbin (Luksemburga, Luksemburga) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J. -N. Louis un É. Marchal, avocats)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments (pārstāvji - sākotnēji A. Lukošiūtė un C. Burgos, vēlāk J. F. de Wachter, R. Ignătescu un K. Zejdová)

Priekšmets

Prasība atcelt Eiropas Parlamenta lēmumu nepaaugstināt prasītāju AD 12 pakāpē 2006. paaugstināšanas amatā ietvaros

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

Barbin atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 220, 12.09.2009., 43. lpp.