Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’État (Prantsusmaa) 19. juunil 2015 – Marc Soulier, Sara Doke versus Ministre de la Culture et de la Communication, Premier ministre

(kohtuasi C-301/15)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Conseil d’État

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitajad: Marc Soulier, Sara Doke

Vastustajad: Ministre de la Culture et de la Communication, Premier ministre

Eelotsuse küsimus

Kas 22. mai 2001. aasta direktiivi 2001/29/EÜ1 eespool viidatud sätetega on vastuolus see, kui niisugused õigusnormid nagu need, mida on analüüsitud [käesoleva] eelotsusetaotluse punktis 1, annavad ametlikele (tasude sissenõudmise ja jagamise ülesannetega) esindusorganisatsioonidele õiguse „kättesaadamatute raamatute” reprodutseerimise ja digitaalsel kujul esitamise lubade väljastamiseks, võimaldades samas nende raamatute autoritel või autorite õigusjärglastel esitada selle õiguse teostamisele vastulause või antud nõusolek tagasi võtta tingimustel, mis on määratletud nendes õigusnormides?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta direktiiv 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas (EÜT L 167, lk 10; ELT eriväljaanne 17/01, lk 230).