Personalerettens kendelse (Anden Afdeling) af 26. juni 2008 - Nijs mod Revisionsretten

(Sag F-136/07)

(Personalesag - tjenestemænd - forudgående klage - foreligger ikke - søgsmålsfrist - forsinkelse - åbenbart afvisningsgrundlag)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Bart Nijs (Bereldange, Luxembourg) (først ved avocat F. Rollinger, derefter ved avocats F. Rollinger og A. Hertzog)

Sagsøgt: Revisionsretten for De Europæiske Fællesskaber (ved T. Kennedy, J.-M. Steiner og G. Corstens, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Annullation dels af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 5. september 2007, hvorved sagsøgeren blev degraderet til lønklasse AD 9, løntrin 5, efter en disciplinærsag, dels af afgørelsen om at suspendere ham fra tjenesten, om at indlede en administrativ undersøgelse af hans forhold og om ikke at forfremme ham til lønklasse AD 11 i 2007 - påstand om erstatning for ikke-økonomisk samt økonomisk skade

Konklusion

Sagen afvises.

Bart Nijs betaler sagens omkostninger.

____________