Prasība, kas celta 2012. gada 10. februārī – ZZ/Komisija

(lieta F-16/12)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – P. Nelissen Grade un G. Leblanc, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu vienpusēji mainīt prasītāja iecelšanu amatā

Prasītāja prasījumi:

atcelt iecelējinstitūcijas 2012 gada 1. februāra lēmumu iecelt prasītāju amatā D5 nodaļā, nevis A4 nodaļā;

piespriest Komisijai samaksāt prasītājam EUR 3000 par morālo kaitējumu;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.