Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 11 декември 2012 г. — Ntouvas / ЕЦПКЗ

(Дело F-107/11)1

(Публична служба — Договорно нает служител Процедура по оценяване за 2010 г. — Искане за отмяна на атестационния доклад)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Ioannis Ntouvas (Sundbyberg, Швеция) (представител: E. Mylonas, avocat)

Ответник: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ЕЦПКЗ) (представители: R. Trott, D. Waelbroeck, avocat)

Предмет

Публична служба — Искане за отмяна на атестационния доклад на жалбоподателя за периода от 1 януари до 31 декември 2010 г.ДиспозитивОтхвърля жалбата.Осъжда г-н Ntouvas да плати направените от него съдебни разноски, както и разноските на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията.