Kanne 30.3.2012 – ZZ v. EIGE

(Asia F-43/12)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat T. Bontinck ja S. Woog)

Vastaaja: Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE)

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

EIGE:n sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla hylättiin kantajan vaatimus johtotehtävistä maksettavan korvauksen maksamisesta ajalta 1.6.2010–30.9.2011

Vaatimukset

EIGE:n johtajan 12.1.2012 tekemä päätös, jolla hylättiin kantajan vaatimus johtotehtävistä maksettavan korvauksen maksamisesta ajalta 1.6.2010–30.9.2011 ja joka vahvistettiin kantajan tekemän oikaisuvaatimuksen jälkeen EIGEn henkilöstöosaston työntekijän 27.2.2012 tekemällä päätöksellä, on kumottava

on määrättävä, että johtotehtävistä maksettava korvaus on maksettava ajalta 1.6.2010–30.9.2011 Euroopan keskuspankin perusrahoitusoperaatioita varten vahvistaman korkokannan mukaisesti laskettavine viivästyskorkoineen, korotettuna kahdella prosenttiyksiköllä, 30.9.2011 lähtien

Euroopan tasa-arvoinstituutti on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.