Talan väckt den 24 juni 2011 - ZZ mot Europeiska kommissionen

(Mål F-64/11)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna S. Crosby och S. Santoro)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av svarandens beslut att ensidigt återkalla anställningserbjudandet till sökanden, trots att sökanden redan godtagit erbjudandet.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

Ogiltigförklara beslutet av den 4 mars 2011 varigenom Europeiska kommissionen avslog sökandens interna klagomål över kommissionens beslut HR B2 (2019) 662634 av den 5 oktober 2010,

Ersätta de skador sökanden lidit, inklusive uteblivna löner och förmåner, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________