Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 7 octombrie 2009 - Marcuccio/Comisia

(Cauza F-3/08)1

(Funcție publică - Funcționari - Refuz al unei instituții de a traduce o decizie - Acțiune vădit lipsită de orice temei juridic - Articolul 94 din Regulamentul de procedură)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Luigi Marcuccio ((Tricase, Italia) (reprezentant: G. Cipressa, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene (reprezentanți: J. Currall şi C. Berardis-Kayser, agenţi, asistați de A. Dal Ferro, avocat)

Obiectul

Anularea deciziei de a nu traduce o notă în limba aleasă de reclamant - Cerere de daune-interese

Dispozitivul

Respinge acțiunea domnului Marcuccio ca vădit lipsită de orice temei juridic.

Obligă pe domnul Marcuccio la plata cheltuielilor de judecată.

Obligă pe domnul Marcuccio la plata către Tribunal a sumei de 1 000 de euro.

____________

1 - JO C 64, 8.3.2008, p. 68.