Sag anlagt den 28. juli 2011 - ZZ mod Rådet

(Sag F-75/11)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal og S. Orlandi)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse om ikke at forfremme sagsøgeren til lønklasse AST 7 i forfremmelsesåret 2007

Sagsøgerens påstande

Ansættelsesmyndighedens afgørelse af 18. april 2011 om at meddele afslag på sagsøgerens klage over afgørelsen om ikke at forfremme sagsøgeren til lønklasse AST 7 i forfremmelsesåret 2007 annulleres.

Om fornødent annulleres ansættelsesmyndighedens afgørelse om ikke at forfremme sagsøgeren til lønklasse AST 7 i forfremmelsesåret 2007.

Rådet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________