Pritožba, ki jo je 22. februarja 2021 vložila H.R. Participations SA zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 16. decembra 2020 v zadevi T-535/19, H.R. Participations/EUIPO – Hottinger Investment Management (JCE HOTTINGUER)

(Zadeva C-109/21 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: H.R. Participations SA (zastopnika: P. Wilhelm in J. Rossi, avocats)

Drugi stranki v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), Hottinger Investment Management Ltd

Sodišče (senat za dopustitev pritožb) je s sklepom z dne 2. junija 2021 odločilo, da se pritožba ne dopusti in da družba H.R. Participations SA nosi svoje stroške.

____________