Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 20. juuli 2011. aasta otsus - Gozi versus komisjon

(kohtuasi F-116/10)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Abistamiskohustus - Personalieeskirjade artikkel 24 - Siseriiklikus kohtus toimunud kohtumenetluses kantud advokaadikulude hüvitamine)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Sandro Gozi (Rooma, Itaalia) (esindaja: advokaat G. Passalacqua)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja J. Baquero Cruz)

Ese

Nõue tühistada otsus, millega jäeti rahuldamata taotlus hüvitada kohtukulud, mis hageja liikmesriigi kohtus toimunud kriminaalmenetluses kandis.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Mõista kõik kohtukulud välja S. Gozilt.

____________

1 - ELT C 55, 19.2.11, lk 38.