Rozsudek Tribunálu ze dne 1. prosince 2021 – Schmid v. EUIPO – Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Steirisches Kürbiskernöl g.g.A)

(Věc T-700/20)1

„Ochranná známka Evropské unie – Řízení o prohlášení neplatnosti – Obrazová ochranná známka Evropské unie Steirisches Kürbiskernöl g. g. A GESCHÜTZTE GEOGRAFISCHE ANGABE – Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu – Ochranná známka obsahující znaky, emblémy nebo erby – Emblém jedné z oblastí činnosti Unie – Chráněná zeměpisná označení – Článek 7 odst. 1 písm. i) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. i) nařízení (EU) 2017/1001]“

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Gabriele Schmid (Halbenrain, Rakousko) (zástupce: A. Ginzburg, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupci: D. Hanf a M. Eberl, zmocněnci)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem EUIPO, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Štýrský Hradec, Rakousko) (zástupkyně: I. Hödl, advokátka)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 23. září 2020 (věc R 2186/2019-4), týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark a G. Schmid.

Výrok

Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ze dne 23. září 2020 (věc R 2186/2019-4) se zrušuje.

EUIPO ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Gabrielou Schmid.

Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark ponese vlastní náklady řízení.

____________

1     Úř. věst. C 28, 25.1.2021.