Virkamiestuomioistuimen presidentin määräys 3.7.2008 - Plasa v. komissio

(Asia F-52/08 R)

(Henkilöstö - Välitoimimenettely - Siirtopäätöksen täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva vaatimus - Kiireellisyyttä ei ole)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Wolfgang Plasa (Alger, Algeria) (edustaja: asianajaja G. Vandersanden)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: J. Currall ja B. Eggers)

Oikeudenkäynnin kohde

Komission 8.5.2008 tekemän sen päätöksen kumoaminen, jolla kantaja on siirretty Brysselin (Belgia) toimipisteeseen 1.8.2008 lukien

Määräysosa

Välitoimihakemus hylätään.

Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.

____________