Kasační opravný prostředek podaný dne 10. července 2020 Kerry Luxembourg Sàrl proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 29. dubna 2020 ve věci T-108/19, Kerry Luxembourg v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

(Věc C-304/20 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Kerry Luxembourg Sàrl (zástupci: A. von Mühlendahl, H. Hartwig, Rechtsanwälte)

Další účastník řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Soudní dvůr (senát rozhodující o přijatelnosti kasačních opravných prostředků) usnesením ze dne 29. října 2020 rozhodl, že kasační opravný prostředek je nepřijatelný a že společnost Kerry Luxembourg Sàrl ponese vlastní náklady řízení.

____________