Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 4 septembrie 2008 - Tsarnavas/Comisia

(Cauza F- 44/08)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei a doua a dispus radierea cauzei.

____________

1 - JO C 158, 21.6.2008, p. 28.