Žaloba podaná 6. augusta 2008 - Sluiter/Europol

(vec F-68/08)

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobca: Rudolf Sluiter (Hillegom, Holandsko) (v zastúpení: P. de Casparis, advokát)

Žalovaný: Európsky policajný úrad (Europol)

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia zo 4. októbra 2007, ktorým Europol informoval žalobcu, že nemá možnosť poskytnúť mu trvalé pracovné miesto

Návrhy žalobcu

-    zrušiť rozhodnutie zo 4. októbra 2007, ktorým žalovaný informoval žalobcu, že nemá možnosť poskytnúť mu trvalé pracovné miesto, ako aj rozhodnutie z 29. apríla 2008, ktorým bola zamietnutá sťažnosť proti prvému uvedenému rozhodnutiu, a rozhodnutie z 12. júna 2008, ktoré nadväzuje na rozhodnutie zo 4. októbra 2007,

zaviazať Europol na náhradu trov konania.

____________