Avaliku Teenistuse Kohtu 28. septembri 2011. aasta otsus - AZ versus komisjon

(kohtuasi F-26/10)1

(Avalik teenistus - Edutamine - 2009. aasta edutamine - Suutlikkus töötada kolmandas keeles - Distsiplinaarmenetluse olemasolu - Edutamise välistamine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: AZ (Thionville, Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid L. Levi ja M. Vandenbussche)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: D. Martin ja J. Baquero Cruz)

Ese

Nõue tühistada otsus, millega hageja jäeti ilma 2009. aasta edutamisest, ja nõue mõista komisjonilt välja rahasumma mittevaralise kahju hüvitamiseks.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta kõik kohtukulud AZ kanda.

____________

1 - ELT C 179, 3.7.2010, lk 58.