AVALIKU TEENISTUSE KOHTU ESIMESE KOJA ESIMEHE MÄÄRUS

23. jaanuar 2008

Kohtuasi F‑123/07

Chantal De Fays

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Vaidluse lahendamine kompromissiga Avaliku Teenistuse Kohtu algatusel – Registrist kustutamine

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, millega C. De Fays palub oma 2005. aasta karjääriarengu aruande tühistamist ning kohustada komisjoni hüvitama mittevaraline kahju, mis talle tekitati nimetatud aruande hilinenult koostamisega ning selles aruandes sisalduvate selliste hinnangute kordamisega, mis ei olnud tema tegeliku sooritusega vastavuses.

Otsus: Kustutada kohtuasi F‑123/07: De Fays vs. komisjon Avaliku Teenistuse Kohtu registrist. Mõista komisjonilt välja hageja mõistlikud kulud ja kohtukulud. Komisjon kannab ise oma kohtukulud.

Kokkuvõte

Ametnikud – Hagi – Vaidluse lahendamine kompromissiga Avaliku Teenistuse Kohtus – Registrist kustutamine

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artiklid 69 ja 74)