2013. január 28-án benyújtott kereset – ZZ kontra Parlament

(F-8/13. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: ZZ (képviselők: L. Levi és A. Tymen ügyvédek)

Alperes: Európai Parlament

A jogvita tárgya és leírása

A felperest az egységvezetői szolgálati jogviszonyában meg nem erősítő és őt a Belpolitikai Főigazgatóságra áthelyező határozat megsemmisítése

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperest az egységvezetői szolgálati jogviszonyában meg nem erősítő és őt 2012. március 23-ával a Belpolitikai Főigazgatóságra áthelyező határozatot;amennyiben szükséges, a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai Parlament Elnöksége elnökének 2012. október 15-én kelt, a felperes 2012. június 22-én előterjesztett panaszának elutasításáról szóló határozatát;rendelje el a felperest e határozatok folytán ért vagyoni és nem vagyoni kár megtérítését;a Parlamentet kötelezze a költségek viselésére.