Sklep Sodišča za uslužbence z dne 16. septembra 2010 - Baele in drugi proti Komisiji

(Zadeva F-70/06)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik prvega senata je odredil izbris zadeve.

____________

1 - UL C 190, 12.8.2006, str. 36.