Kanne 12.10.2008 - Wenig v. komissio

(Asia F-80/08)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Fritz Harald Wenig (Woluwe Saint-Pierre, Belgia) (edustajat: asianajajat G. -A. Dal, D. Voillemot ja D. Bosquet)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen komission päätöksen kumoaminen, jolla kantaja pidätettiin virantoimituksesta ja jolla kantajan palkasta määrättiin pidätettäväksi 1 000 euron kuukausittainen määrä

Vaatimukset

Se 18.9.2008 tehty komission päätös, jolla kantaja pidätettiin virantoimituksesta ja jolla kantajan palkasta määrättiin pidätettäväksi 1 000 euron kuukausittainen määrä Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen liitteessä IX olevan 23 ja 24 artiklan nojalla, on kumottava

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________