Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 10.11.2011 – Merhzaoui v. komissio

(Asia F-18/09)1

(Henkilöstö – Virkamiehet – Ylennys – Palkkaluokan määrittäminen – Virkamiehiksi nimitetyt paikalliset virkamiehet – Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII oleva 10 artikla – Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen liitteen 3 artikla – Vuoden 2008 ylennyskierros – Ansioiden vertailu ura-alueelle AST kuuluvien virkamiesten välillä – Vuoden 2005/2006 arviointikertomuksiin perustuva menettely – Virkamiehen vastuiden tasoa koskeva peruste)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Mohamed Merhzaoui (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: M. Bauer ja G. Kimberley)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä sen päätöksen kumoaminen, jolla kantaja siirrettiin ura-alueelle AST 1–7 – Toisaalta sen päätöksen kumoaminen, jolla kantaja jätettiin ylentämättä palkkaluokkaan AST 2 vuoden 2008 ylennyskierroksella, ja niiden päätösten kumoaminen, joilla vähemmän ansioituneet virkamiehet ylennettiin tähän palkkaluokkaan.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Mohamed Merhzaoui vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan unionin neuvoston oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 113, 16.5.2009, s. 46.