Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 15. oktobra 2014 –
Komisija proti Italiji

(Zadeva C‑323/13)1(1)

„Neizpolnitev obveznosti države – Okolje – Direktivi 1999/31/ES in 2008/98/ES – Načrt ravnanja – Ustrezno in integrirano omrežje naprav za odstranjevanje odpadkov – Obveznost uvesti ravnanje z odpadki, ki zagotavlja najboljši rezultat za zdravje ljudi in varstvo okolja“

1.                     Okolje – Odpadki – Direktiva 2008/98 – Obveznost držav članic, da zagotovijo predelavo in odstranjevanje odpadkov – Obveznost rezultata – Polje proste presoje držav članic v zvezi z ukrepi, ki jih je treba sprejeti – Meje – Obveznost zmanjšanja negativnih učinkov odpadkov na okolje in zdravje ljudi – Neizpolnitev obveznosti (Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2008/98, člena 4 in 3; direktiva Sveta 1999/31, člena 1(1) in 6(a)) (Glej točke 29, od 31 do 38, 45)

2.                     Države članice – Obveznosti – Izvajanje direktiv – Neizpolnitev obveznosti – Utemeljitev na podlagi nacionalne ureditve – Nedopustnost (člen 258 PDEU) (Glej točki 41 in 42.)

3.                     Tožba zaradi neizpolnitve obveznosti – Pravica Komisije, da vloži tožbo – Izvajanje, ki ni odvisno od obstoja posebnega pravnega interesa – Diskrecijsko izvajanje (člen 258 PDEU) (Glej točko 43.)

Izrek

1.

Italijanska republika s tem,

–        da ni sprejela vseh potrebnih ukrepov, da bi preprečila, da del komunalnih odpadkov, ki se odlagajo na odlagališčih SubATO Rim, razen s tistim v Cecchini, in na odlagališčih SubATO Latina, ne gre v postopek obdelave, ki bi vključeval ustrezno ločevanje različnih vrst odpadkov in stabilizacijo organskih odpadkov, ni izpolnila obveznosti iz členov 1(1) in 6(a) Direktive Sveta 1999/31/ES z dne z dne 26. aprila 1999 o odlaganju odpadkov na odlagališčih v povezavi s členoma 4 in 13 Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv;

–        s tem, da v deželi Lacij ni vzpostavila integriranega in ustreznega omrežja naprav za ravnanje z odpadki, ob upoštevanju najboljših razpoložljivih tehnik, ni izpolnila obveznosti iz člena 16(1) Direktive 2008/98.

2.

Italijanski republiki se naloži plačilo stroškov.


1 – UL C 252, 31.8.2013.