2008. március 31-én benyújtott kereset - Liotti kontra Bizottság

(F-38/08. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Amerigo Liotti (Senningerberg, Luxemburg) (képviselő: F. Frabetti ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A jogvita tárgya és leírása

A felperes 2006. január 1-je és 2006. december 31-e közötti időszakra vonatkozó szakmai előmeneteli jelentésének megsemmisítése.

A felperes kérelmei

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperesnek a 2006. január 1-je és 2006. december 31-e közötti időszakra vonatkozó szakmai előmeneteli jelentését (REC/CDR);

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére.

____________