Acțiune introdusă la 20 ianuarie 2012 – ZZ/Parlamentul

(Cauza F-9/12)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: ZZ (reprezentanți: L. Lévi, M. Vandenbussche, avocați)

Pârât: Parlamentul European

Obiectul și descrierea litigiului

Cerere de obligare a Parlamentului European la repararea prejudiciului material și moral pe care reclamanta pretinde că l-ar fi suferit ca urmare a greșelilor comise în gestionarea listei sale de rezervă.

Concluziile reclamantei

Recunoașterea răspunderii extracontractuale a Parlamentului pentru greșelile comise în gestionarea listei sale de rezervă;

repararea prejudiciului material al reclamantei evaluat, pentru perioada cuprinsă între decembrie 2003 și decembrie 2011 la 749 449, 3 euro, plus fondurile de pensii, și pentru perioada posterioară până la vârsta legală de pensionare, la plata lunară a cuantumurilor nete care corespund salariilor fixate pentru funcționarii din grupa AD începând cu gradul AD 9 treapta 2, al doilea an, ținând seama de o carieră normală a unui funcționar cu același grad, la care se adaugă contribuțiile corespunzătoare pentru casa de asigurări de sănătate. La această sumă trebuie să se adauge dobânzile de întârziere, calculate la cursul Băncii Centrale Europene majorate cu două puncte;

repararea prejudiciului moral suferit de reclamantă, evaluat la 70 000 de euro;

obligarea Parlamentului European la plata cheltuielilor de judecată.