Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 1. prosince 2010 - Gagalis v. Rada

(Věc F-89/09)1

"Veřejná služba - Sociální zabezpečení - Pracovní úraz - Trvalá částečná invalidita - Rozhodnutí o zaplacení poplatků za lázeňskou léčbu do výše 75 % - Náhrada nákladů léčby na základě článku 72 služebního řádu a doplňující náhrada nákladů na základě článku 73 služebního řádu - Vyloučení pojištění nákladů za pobyt - Odmítnutí doplňující náhrady nákladů - Výklad čl. 73 odst. 3 služebního řádu a článku 9 společných pravidel o pojištění pro případ úrazu a nemoci z povolání"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Spyridon Gagalis (Kraainem, Belgie) (zástupci: N. Lhoëst, advokát, poté N. Lhoëst a L. Delhaye, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: M. Bauer a K. Zieleśkiewicz, zmocněnci)

Předmět věci

Žaloba směřující ke zrušení rozhodnutí žalované o zamítnutí náhrady veškerých výdajů žalobce spojených s lázeňskou péčí ve výši 75 % podle článku 73 služebního řádu.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

S. Gagalis ponese veškeré náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 312, 19.12.2009, s. 45.