Жалба, подадена на 15 февруари 2021 г. от easyCosmetic Swiss GmbH срещу решението, постановено от Общия съд (състав от един съдия) на 9 декември 2020 г. по дело T-858/19, easyCosmetic Swiss GmbH/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

(Дело C-93/21 P)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: easyCosmetic Swiss GmbH (представители: D. Terheggen, Rechtsanwalt, S. E. Sullivan, Rechtsanwältin)

Други страни в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост, U.W.I. Unternehmensberatungs- und Wirtschaftsinformations GmbH

С определение от 20 май 2021 г. Съдът на Европейския съюз (състав по допускането на обжалване) не допусна обжалване по делото и определи жалбоподателят да понесе направените от него съдебни разноски.

____________