Tožba, vložena 16. januarja 2009 - Ridolfi proti Komisiji

(Zadeva F-3/09)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Roberto Ridolfi (Bruselj, Belgija) (zastopnik: N. Lhoëst, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe OPI, s katero je bila tožeči stranki zavrnjena ponovna pridobitev in ohranitev povečanega dodatka za šolanje za njena najstarejša otroka.

Predlogi tožeče stranke

Razglasitev ničnosti odločbe OPI z dne 5. marca 2008, s katero je bila tožeči stranki zavrnjena ponovna pridobitev in ohranitev povečanega otroškega dodatka za njena najstarejša otroka;

razglasitev ničnosti vseh odločb Komisije, sprejetih za izvrševanje zgoraj navedene odločbe OPI z dne 5. marca 2008, zlasti dopisa vodje oddelka "Pravice in obveznosti uradnikov in pogodbenih uslužbencev" Direkcije Zunanja služba GD RELEX z dne 12. decembra 2008, za izterjavo zneska 1.295,38 EUR;

če je potrebno, razglasitev ničnosti izrecne odločbe Komisije z dne 6. oktobra 2008 o zavrnitvi pritožbe, ki jo je tožeča stranka na podlagi člena 90(2) vložila 5. junija 2008;

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.

____________