A Törvényszék 2012. október 5-i végzése - Farage kontra Parlament és Buzek

(T-564/11. sz. ügy)

(Intézményi jog - A Parlament elnökének azon határozata, amelyben valamely európai parlamenti képviselőtől tíz napra megvonta a napidíjra való jogosultságát - A Parlament jogi ügyekért felelős bizottságának azon határozata, amelyben elfogadhatatlannak nyilvánítja a képviselő parlamenti mentességre történő hivatkozását - A Törvényszék hatáskörének nyilvánvaló hiánya - Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Nigel Paul Farage (Brüsszel, Belgium) (képviselő: P. Bennett solicitor)

Alperesek: Európai Parlament (képviselők: N. Lorenz és D. Moore meghatalmazottak) és Jerzy Buzek (Brüsszel, Belgium)

Az ügy tárgya

Egyrészt a Parlament elnökének 2010. március 2-i, a felperestől a napidíjra való jogosultságát tíz napra megvonó határozatának, másrészt az Európai Parlament Elnökségének 2010. március 24-i a Parlament elnökének hivatkozott határozatát megerősítő határozatának, harmadrészt a Parlament jogi ügyekért felelős bizottságának a felperes parlamenti mentességre történő hivatkozását elfogadhatatlannak nyilvánító határozatának, negyedrészt a Parlament nem azonosított határozatának megsemmisítés iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

Nigel Paul Farage viseli a saját költségeit, valamint köteles viselni az Európai Parlamentnél felmerült költségeket.

____________

1 - HL C 25., 2012.1.28.