USNESENÍ PŘEDSEDY DRUHÉHO SENÁTU SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

15. února 2011

Věc F‑18/10

Georges Capidis

v.

Evropská komise

„Smírné narovnání sporu z podnětu Soudu – Vyškrtnutí“

Předmět: Žaloba podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se Georges Capidis domáhá zrušení rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 30. dubna 2009, kterým mu bylo uloženo disciplinární opatření ve formě zařazení do nižší platové třídy

Rozhodnutí: Věc F‑18/10, Capidis v. Komise, se vyškrtne z rejstříku Soudu. Účastníci řízení ponesou náklady řízení na základě vzájemné dohody.

Shrnutí

Úředníci – Žaloba – Smírné narovnání sporu před Soudem pro veřejnou službu – Vyškrtnutí z rejstříku

(Jednací řád Soudu pro veřejnou službu, článek 69)