Acţiune introdusă la 31 octombrie 2007 - Kremlis/Comisia Comunităţilor Europene

(Cauza F-129/07)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamant: Georges-Stavros Kremlis (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: S. Pappas, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei Comisiei din 21 decembrie 2006 de respingere a candidaturii reclamantului pentru postul vacant de şef al Reprezentanţei Comisiei în Grecia și de numire în acest post a unui alt candidat;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele şi principalele argumente

Reclamantul invocă motive foarte asemănătoare celor invocate în cauza F-128/07 al cărei aviz este publicat la același număr al Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

____________