Prasība, kas celta 2008. gada 8. aprīlī - Tsarnavas/Komisija

(lieta F-44/08)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Vassilios Tsarnavas, Glyfada (Grieķija) (pārstāvis - N. Lhoëst, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prāvas priekšmets un apraksts

Prasība atcelt iecēlējinstitūcijas lēmumu, ar kuru noraidīts prasītāja pieteikums par tāda materiālā un morālā kaitējuma atlīdzības EUR 6800 apmērā saņemšanu, kas esot nodarīts 1998. un 1999. gada paaugstināšanas amatā ietvaros Komisijas pieļautu atkārtotu nelikumību un kļūdu rezultātā, un piespriest Komisijai izmaksāt šo summu

Prasītāja prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas 2007. gada 14. augusta lēmumu, ar kuru noraidīts prasītāja pieteikums par tāda materiālā un morālā kaitējuma atlīdzības EUR 6800 apmērā saņemšanu, kas esot nodarīts 1998. un 1999. gada paaugstināšanas amatā ietvaros Komisijas pieļautu atkārtotu nelikumību un kļūdu rezultātā;

vajadzības gadījumā atcelt Komisijas netieši izteiktu lēmumu noraidīt prasītāja 2007. gada 14. novembrī iesniegto sūdzību;

piespriest atbildētājai samaksāt atlīdzību par tādu materiālo un morālo kaitējumu EUR 6800 apmērā, kas esot nodarīts 1998. un 1999. gada paaugstināšanas amatā ietvaros Komisijas pieļautu atkārtotu nelikumību un kļūdu rezultātā pēc 2003. gada 19. martā pasludinātā sprieduma apvienotajās lietās T-188/01 un T-189/01;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________