Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 19 март 2015 г. — Marcuccio/Комисия

(Дело F-89/13)1

(Отстраняване от производството на представител на страна — Липса на упълномощаване на нов представител — Жалбоподател, спрял да отговаря на писмата на Съда на публичната служба — Липса на основание за произнасяне)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Luigi Marcuccio (Триказе, Италия) (представител: A., avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и G. Gattinara)ПредметИскане за отмяна на решение за три удръжки от 504,67 EUR от обезщетението за инвалидност на жалбоподателя, съответно за месеците от януари до март 2013 г.ДиспозитивОснованието за произнасяне по дело F-89/13, Marcuccio/Комисия, е отпаднало.Осъжда г-н Marcuccio да понесе направените от него съдебни разноски, както и тези, направени от Европейската комисия.