Žaloba podaná dne 9. dubna 2011 - Honnefelder v. Komise

(Věc F-42/11)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Stephanie Honnefelder (Brusel, Belgie) (zástupce: C. Bode, Rechtsanwalt)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Komise o nezařazení žalobkyně na seznamu úspěšných uchazečů výběrového řízení EPSO/AD/26/05

Návrhové žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí žalované ze dne 11. února 2011;

uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení;

případně vydat rozsudek pro zmeškání.

____________