Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 15. aprila 2010 - de Britto Patricio-Dias proti Komisiji

(Zadeva F-4/09)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Razporeditev - Prerazporeditev - Interes službe - Ustreznost med nazivom in zaposlitvijo - Pravica do obrambe - Obrazložitev)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Jorge de Britto Patricio-Dias (Bruselj, Belgija) (zastopnik: L. Massaux, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: C. Berardis-Kayser in G. Berscheid, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe o prerazporeditvi tožeče stranke.

Izrek

1)    Tožba se zavrne.

2)    M. de Britto Patricio-Dias se naloži plačilo vseh stroškov.

____________

1 - UL C 69, 21.3.2009, str. 54.