Avaliku Teenistuse Kohtu 16. septembri 2011. aasta määrus – Van Arum versus parlament

(kohtuasi F-138/07)1

Kohtumenetluse keel: hollandi

Teise koja esimehe määrusega kustutati kohtuasi registrist.

____________

1    ELT C 92, 12.4.2008, lk 48.