Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tat-18 ta’ April 2016 – Hill et vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-29/12) 1

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Il-President tal-Ewwel Awla ordna t-tħassir tal-kawża.

____________

1    ĠU C 133, 5.5.2012, p. 31.