Ordonanţa preşedintelui Tribunalului Funcţiei Publice din 17 decembrie 2008 - Wenig/Comisia

(Cauza F-80/08 R)

(Funcţie publică - Procedura măsurilor provizorii - Cerere de suspendare a executării unei decizii de suspendare din funcţie a persoanei interesate - Urgenţă - Lipsă)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamant: Fritz Harald Wenig (Woluwé-Saint-Pierre, Belgia) (reprezentanţi: G.-A. Dal, D. Voillemot, D. Bosquet, avocați)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanţi:J. Curall și D. Martin, agenți)

Obiectul

Cerere de suspendare a executării Deciziei din 18 septembrie 2008 prin care Comisia l-a suspendat pentru o durată nedefinită și a ordonat o reţinere de 1 000 de euro pe lună din remuneraţia sa pentru o perioadă de maximum șase luni.

Dispozitivul

Respinge cererea privind măsurile provizorii.

Cererea privind cheltuielile de judecată se soluţionează odată cu fondul.

____________