Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 11.12.2008 - Schell v. komissio

(Asia F 83/06)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Ylennys - Etusijapisteet - Henkilöstösääntöjen yleisten täytäntöönpanosäännösten 45 artikla)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Arno Schell (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja F. Frabetti)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: G. Berscheid et M. Velardo)

Oikeudenkäynnin kohde

Henkilöstö - Ensisijaisesti vuosien 2004 ja 2005 ylennyskierroksilla ylennettyjen virkamiesten luetteloiden, siltä osin kuin ne eivät sisällä kantajan nimeä, kumoaminen ja toissijaisesti edellä mainituilla ylennyskierroksilla annettujen ylennyspisteiden kumoaminen kantajaa koskevilta osin.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 237, 30.9.2006, s. 18.