A Městský soud v Praze (Cseh Köztársaság) által 2018. július 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – CS és társai kontra České aerolinie a.s.

(C-502/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: cseh

A kérdést előterjesztő bíróság

Městský soud v Praze

Az alapeljárás felei

Felperesek: CS, DR, EQ, FP, GO, HN, IM, JL, KK, LJ, MI

Alperes: Městský soud v Praze

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Köteles-e valamely közösségi fuvarozó kártérítést fizetni a 261/2004/EK rendelet1 3. cikke (5) bekezdésének második mondata értelmében, ha a közösségi fuvarozó szerződő fuvarozóként üzemeltette a járat nem tagállami repülőtéren történő közbenső leszállást tartalmazó első részét, ahonnan közös üzemeltetési megállapodás alapján nem közösségi fuvarozó üzemeltette a járat második részét és több mint három órás, kizárólag a járat második része által okozott késés keletkezett a végső célállomás szerinti repülőtéren való megérkezés során?

____________

1 Az utasoknak a beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése [helyesen: jelentős késése] esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2004. L 46., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 8. kötet, 10. o.).