Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 28. juuni 2011. aasta määrus – Colart jt versus parlament

(kohtuasi F-76/10)1

(Avalik teenistus – Ametnike ja muude teenistujate töötasude ja pensionide iga-aastane kohandamine – Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Philippe Colart (Bastogne, Belgia) ja teised (esindaja: advokaat C. Mourato)

Kostja: Euroopa Parlament (esindajad: S. Seyr ja K. Zejdová)

Ese

Nõue tühistada hagejate teatised töötasu korrigeerimise kohta, mis puudutab ajavahemikku 2009. aasta juulist detsembrini, ning ametnike ja muude teenistujate töötasude ja pensionide iga-aastase kohandamise raames nõukogu 23. detsembri 2009. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 1296/2009 alusel alates 1. jaanuarist 2009 koostatud palgateatised.

Resolutsioon

Vajadus teha otsus kohtuasjas F-76/10: Colart jt vs. komisjon on ära langenud.

Jätta poolte kohtukulud nende endi kanda.

____________

1 ELT C 301, 6.11.2010, lk 64.