Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 16. septembra rīkojums - Ernotte/Komisija

(lieta F-90/09) 1

Tiesvedības valoda - franču

Pirmās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra pēc izlīguma panākšanas.

____________

1 - OV C 11, 16.01.2010., 41. lpp.