Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 23. novembra 2010 - Wenig proti Komisiji

(Zadeva F-75/09)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Prošnja za pomoč - Poseg v integriteto in domnevo nedolžnosti)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Fritz Harald Wenig (Woluwé-Saint-Pierre, Belgija) (zastopniki: sprva G.-A. Dal in D. Voillemot, odvetnika, nato G.-A. Dal, D. Voillemot, T. Bontinck in S. Woog, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: J. Currall in D. Martin, zastopnika)

Predmet

Na eni strani predlog za razglasitev ničnosti odločbe o zavrnitvi z molkom, s katero je bila zavrnjena prošnja za pomoč, ki jo je tožeča stranka vložila 23. septembra 2008 pri Evropski Komisiji, in na drugi strani predlog za razglasitev ničnosti odločbe Evropske Komisije o zavrnitvi z dne 14. novembra 2008.

Izrek

1.    Tožba F. H. Wenig se zavrne.

2.    F. H. Wenig nosi celotne stroške.

____________

1 - UL C 267, 7.11.2010, str. 85.