Personaldomstolens beslut (ensamdomare) av den 3 maj 2013 – Marcuccio mot kommissionen

(Mål F-40/11)1

(Personalmål – Social trygghet – Tidigare tjänsteman som har pensionerats på grund av invaliditet – Olycka – Täcks inte – Ändamålet med talan har förfallit – Anledning saknas att döma i saken)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och C. Berardis-Kayser, biträdda av advokaten A. Dal Ferro)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av det beslut vari fastställs vilka förmåner sökanden har rätt till med anledning av sin bestående partiella invaliditet.

Avgörande

1)    Det saknas anledning att döma i saken i mål F-40/11, Marcuccio mot Kommissionen.

2)    Luigi Marcuccio ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

____________

1 EUT C 186, 25.6.2011, s. 34.