2021 m. vasario 3 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Graikijos Respublika

(Byla C-70/21)

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama M. Kostantinidis, M. Noll-Ehlers

Atsakovė: Graikijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Ieškovė Teisingumo Teismo prašo:

A)    Pripažinti, kad

sistemingai ir nuolat Salonikų ΕL0004 zonoje (aglomeracijoje) nesilaikydama nuo 2005 m. privalomų KD10 koncentracijai taikomų ribinių verčių (susijusių su maksimalia dienos verte), Graikijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvos 2008/501 13 straipsnio ir XI priedo nuostatas;

nuo 2010 m. birželio 11 d. nesiėmusi tinkamų priemonių, būtinų užtikrinti, kad bus laikomasi KD10 koncentracijai taikomų ribinių verčių Salonikų ΕL0004 zonoje (aglomeracijoje), Graikijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvos 2008/50 23 straipsnio 1 dalį (siejamą su tos direktyvos A dalies XV priedu) ir būtent šios direktyvos 23 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje numatytos pareigos imtis tinkamų priemonių, kad būtų užtikrinta, jog šios vertės būtų viršijamos kuo trumpesnį laikotarpį.

B)    Priteisti iš Graikijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pateikdama pirmąjį ieškinio pagrindą Komisija pabrėžia, kad Direktyva 2008/50 dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje įpareigoja valstybes nares sumažinti kietųjų dalelių (KD10) poveikį gyventojams. Remdamasi Graikijos Respublikos pateiktomis metinėmis ataskaitomis apie oro kokybę, Komisija tvirtina, kad nuo 2005 m., kai tapo privaloma laikytis KD10 koncentracijai taikomų dienos ir metų ribinių verčių (pirmiausia pagal Direktyvos 1999/30/EEB 5 straipsnio 1 dalį, tada pagal Direktyvos 2008/50 13 straipsnį), Graikijos Respublika nuolat neužtikrino dienos ribinių verčių atitikties Salonikų aglomeracijoje ΕL0004.

Pateikdama antrąjį ieškinio pagrindą Komisija pažymi, kad pagal Direktyvos 2008/50 23 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą valstybės narės privalo toms zonoms, kuriose viršijamos ribinės vertės, nedelsdamos parengti oro kokybės planus, į kuriuos turi būti įtrauktos tinkamos priemonės, kad šios vertės būtų viršijamos kuo trumpesnį laikotarpį. Komisija tvirtina, kad Graikijos Respublika pažeidė Direktyvos 2008/50 23 straipsnio 1 dalį, nes neparengė tinkamo Salonikų aglomeracijos EL0004 oro kokybės plano.

____________

1 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje (OL L 152, 2008, p. 1).