15. oktoobril 2008 esitatud hagi - Notarnicola versus kontrollikoda

(Kohtuasi F-85/08)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Pietro Notarnicola (Luxembourg, Luksemburg) (esindaja: advokaat A. Gross)

Kostja: Euroopa Ühenduste Kontrollikoda

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada kostja otsus, millega hagejale teatati tema vallandamisest, samuti nõue ennistada hageja tööle, ning teise võimalusena nõue mõista kostjalt välja summa hagejale tekitatud mittevaralise ja varalise kahju hüvitamiseks.

Hageja nõuded

Tühistada 16. juuli 2008. aasta otsus ja seetõttu tühistada 5. märtsi 2008. aasta otsus, millega hagejale teatati tema vallandamisest 15. aprillist 2008;

ennistada hageja tööle lepingulise töötajana vastavalt 23. augusti 2007. aasta lepingule koos töötasu tagasiulatuva maksmisega alates 16. aprillist 2008 kuni kohtuotsuse tegemise kuupäevani;

teise võimalusena mõista kostjalt välja 60 500 euro suurune summa hagejale tekitatud varalise kahju eest ja 5 000 euro suurune summa mittevaralise kahju eest.

____________