1. oktoobril 2012 esitatud hagi – ZZ versus EMA

(kohtuasi F-110/12)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid S. Orlandi, J.-N. Louis ja D. Abreu Caldas)

Kostja: Euroopa Ravimiamet

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus, millega jäeti rahuldamata hageja taotlus kvalifitseerida tema abiteenistuja leping ümber ajutise teenistuja lepinguks.

Hageja nõuded

tühistada otsus, millega teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutus jättis 21. novembril 2011 rahuldamata hageja taotluse kvalifitseerida tema abiteenistuja leping ümber ajutise teenistuja lepinguks;

mõista kohtukulud välja EMA-lt.